Vi har lukket på gensyn i morgen kl. 11:00
Vi har lukket på gensyn i morgen kl. 11:00

Klagemuligheder

Er du på nogen måde utilfreds? Det kan være med en handel eller ydelse. Så skal du kontakte os på telefon 86 28 35 66 (Aarhus) eller 97 12 53 66 (Silkeborg).

Du kan også skrive en mail direkte til Steen (so@camping-specialisten.dk) eller Mark (mo@camping-specialisten.dk)

Vi lever af vores kunder og vil selvfølgelig også gøre alt for at vi finder en løsning alle er tilfreds med.

 

Kan vi alligevel ikke blive enige om en tilfredsstillende løsning, kan du klage til

Camping Branchens reklamationsnævn, Amagertorv 9,2 -1160 København K, tlf. 36 14 04 57

eller

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

eller

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@camping-specialisten.dk 

KURV:
0 varer
Total: 0,00 DKK
Top 0 Kurv